Recenze 

Dědič, J., Lasák, J.: Právo kapitálových obchodních společností. Přehled judikatury s komentářem. Praha: Linde Praha, 2010, 1976 s. (2 díly).

 

Pro současnou právní praxi je určující faktický vliv judikatury na aplikaci práva. A to přesto, že soudní rozhodnutí jsou závazná jen v konkrétní věci. Především rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky nepochybně významným způsobem ovlivňují podnikatelský svět a chování jeho představitelů.
Publikace obsahuje přehled judikatury zaměřený na dílčí aspekty právní úpravy řízení a správy obchodních společností. Je členěna do patnácti okruhů. Jejím hlavním cílem je ukázat, jak jsou tyto okruhy, při svém úzkém sepětí se životem kapitálových obchodních společností, vykládány v současné rozhodovací praxi českých soudů.

Obsahuje jak již publikovaná, tak dosud nepublikovaná rozhodnutí soudů a různé komentáře k jednotlivým oblastem právní úpravy kapitálových obchodních společností. Kniha je určena široké právnické veřejnosti: především soudcům, advokátům a notářům, ale i studentům právnických fakult vysokých škol.
 

Zpět


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.