Recenze 

Bělohlávek, A.: Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Komentář. 1. vydání.  

Praha: C. H. Beck, 2004, s.701, 1150 Kč

 

Vyčerpávající komentované znění zákona; komentáře jsou věcné a přístupné i poučené laické veřejnosti. Rozsáhlé dodatky obsahují všechny právní normy, které s rozhodčím řízením souvisejí, včetně několika výňatků ze zahraničních zákonných norem. Ty mohou být dobrým vodítkem jak pro otázku výkonu českých nálezů, tak pro vedení sporů v rámci rozhodčího řízení v některém z uvedených států. Pro zajímavost doporučuji věnovat pozornost zvláště některým ustanovením ukrajinských předpisů.

Komentáře jsou zhusta doplněny „judikaturou“ rozhodčích řízení, vycházející především z české a slovenské praxe. Součástí publikace jsou i obě úmluvy o výkonu rozhodčích nálezů – Newyorská a Evropská úmluva o obchodní arbitráži, a to v českém jazyce. Jako perlička na závěr knihu doplňuje přehled webových adres některých center zaměřených na alternativní řešení sporů u nás i ve světě. Tento seznam sice již zčásti není aktuální (neustále vznikají nová centra), ale přesto je kvalitní a moderní pomůckou. Navíc jsou součástí knihy i pravidla řízení před Mezinárodním rozhodčím soudem při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICA/ICC, někdy také ICC Court). Celkově nelze než publikaci doporučit všem zájemcům o rozhodčí řízení, pro samotné rozhodce by měla být povinnou četbou.

 

Zpět


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.