Ceník 

CENÍK
pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb

 

Verze URMR-2/06

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tento Ceník pro zajištění rozhodčích a mediačních služeb je vydán společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. (dále jen "CENÍK").

  2. Ceny za zajištění rozhodčího řízení jsou stanoveny v Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, který byl schválen Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. a je přístupný na www.urmr.cz.

  3. CENÍK tvoří nedílnou součást Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb, pokud se na něj taková smlouva nebo Všeobecné obchodní podmínky vydané společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. odvolávají. CENÍK pak pro takový případ konkretizuje oblast smluvní spolupráce podle Smlouvy o zajištění rozhodčích a mediačních služeb zejména tak stanoví cenu dalších služeb pro případ vyčerpání služeb Zájemcem v rámci Poplatku registrovaného klienta.

  4. Všechny částky uvedené v CENÍKU se rozumějí bez daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

II. CENÍK MEDIACE

Mediace obchodní:

Pokud nejméně jedna ze stran mediace je identifikována jako podnikatelský subjekt nebo libovolná právnická osoba, je mediace považována za obchodní. Poplatek se stanovuje před zahájením mediace dohodou mezi Unií pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. a stranou nebo stranami, které mediaci objednávají.

Poplatek za provedení mediace je rozdělen na přímé náklady (cestovné, poštovné atd.), poplatek za každou hodinu přípravy a poplatek za každou hodinu mediace. Součástí ceny je zpravidla také dohodnutý bonus za úspěšnou mediaci. Mediace skončí úspěchem, pokud spolu strany sporu uzavřou vzájemnou dohodu.

Orientační ceny jsou:

    REGISTROVANÝ KLIENT OSTATNÍ   
  poplatek za každou hodinu přípravy
(za zpracování podkladů, mapování sporu a identifikaci zájmů a další přípravu)
550,- Kč   750,-Kč  
  poplatek za každou hodinu mediace 1.200,- Kč   1.500,-Kč  

Ceny se mohou lišit v konkrétních případech, při zpracování speciálních podkladů nebo dle nároků zadavatele, závisí také na vzdělání a schopností mediátora (například konkrétní osobnost nebo expert). Záloha před zahájením mediace je standardně účtována ve výši 50% odhadovaných nákladů.

Mediace občanská:

Pokud jsou všechny strany mediace identifikovány jako fyzická osoba - občan nepodnikatel a nejedná se i skrytě o spor s obchodním charakterem, je mediace považována za občanskou. Za občanskou je považovaná i mediace, kdy jednou stranou sporu je občan a druhou stranou sporu je stát nebo jeho organizační složka, obec, kraj nebo jejich orgány. Poplatek za provedení mediace je stanovován dohodou za stejných pravidel jako u mediace obchodní. Občanská mediace je zvýhodněna jako služba spoluobčanům slevou 25% z koncové ceny.

 

III. CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB

    REGISTROVANÝ KLIENT OSTATNÍ   
  KONZULTACE 1 hod. 1.500,- Kč   3.000,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 5 hod. 2.000,- Kč   3.500,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 8 hod. 3.500,- Kč   5.000,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 1,5 dne 5.000,- Kč   6.500,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 2 dny 6.000,- Kč   7.500,- Kč  
  PREZENTACE 2 hod. 1.500,- Kč   2.000,- Kč  
  SAMOSTATNÝ SEMINÁŘ 8 hod.
(účast max. 25 osob)
25.000,- Kč   35.000,- Kč  

  ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - OBYČEJNĚ 50,- Kč / zásilka  
  ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - DOPORUČENĚ 70,- Kč / zásilka  
  KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ 5,- Kč / kopie  
  VYHLEDÁVÁNÍ V ARCHÍVU 50,- Kč / 5 min.  
  CESTOVNÍ NÁHRADY 7,50 Kč / km  

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Veškeré informace týkající se služeb Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. jsou umístěny na internetové adrese www.urmr.cz.

  2. V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Unií pro rozhodčí a mediační řízení, a.s., v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. je Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. oprávněna provést změny nebo úpravy tohoto CENÍKU. V případě Registrovaných klientů se při změně ceníku poskytuje obdobně jako při změně Všeobecných obchodních podmínek.

 

V. PLATNOST A ÚČINNOST

CENÍK je platný a účinný dnem 16. května 2006


 

Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.