Ceník poskytovaných služeb 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 

Verze URMR-1/08

 

Tento Ceník poskytovaných služeb (dále jen "CENÍK") je vydán společností Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. (dále jen Unie).

Všechny ceny uvedené v CENÍKU jsou bez zákonné výše daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně stanoveno jinak. Sazba DPH je stanovena zákonem a v daňových dokladech bude vždy uvedena.

 

I. CENÍK ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ

Ceny za zajištění rozhodčího řízení jsou stanoveny v Nařízení o nákladech rozhodčího řízení, který byl schválen Unií a je přístupný na www.urmr.cz.

 

II. CENÍK MEDIACE

Mediace obchodní:

Pokud nejméně jedna ze stran mediace je identifikována jako podnikatelský subjekt nebo libovolná právnická osoba, je mediace považována za obchodní. Poplatek se stanovuje před zahájením mediace dohodou mezi Unií a stranou nebo stranami, které mediaci objednávají.

Poplatek za provedení mediace je rozdělen na přímé náklady (cestovné, poštovné atd.), poplatek za každou hodinu přípravy a poplatek za každou hodinu mediace. Součástí ceny je zpravidla také dohodnutý bonus za úspěšnou mediaci. Mediace skončí úspěchem, pokud spolu strany sporu uzavřou vzájemnou dohodu.

Orientační ceny jsou:

  poplatek za každou hodinu přípravy
(za zpracování podkladů, mapování sporu a identifikaci zájmů a další přípravu)
1.200,- Kč  
  poplatek za každou hodinu mediace 2.000,- Kč  

Ceny mohou být smluvně upraveny v konkrétních případech, při zpracování speciálních podkladů nebo dle nároků zadavatele, závisí také na vzdělání a schopností mediátora (například konkrétní osobnost nebo expert). Záloha před zahájením mediace je standardně účtována ve výši 50% odhadovaných nákladů.

Mediace občanská:

Pokud jsou všechny strany mediace identifikovány jako fyzická osoba - občan nepodnikatel a nejedná se i skrytě o spor s obchodním charakterem, je mediace považována za občanskou. Za občanskou je považovaná i mediace, kdy jednou stranou sporu je občan a druhou stranou sporu je stát nebo jeho organizační složka, obec, kraj nebo jejich orgány. Poplatek za provedení mediace je stanovován dohodou za stejných pravidel jako u mediace obchodní. Mediace občanská je zvýhodněna jako služba občanům slevou 25% z ceny mediace obchodní.

 

III. CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

Konzultační, poradenské, organizační a lektorské služby:

  KONZULTACE 1 hod. 3.000,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 5 hod. 3.500,- Kč  
  ÚČAST NA SEMINÁŘI 8 hod. 5.000,- Kč  
  PREZENTACE 2 hod. 6.000,- Kč  
  SAMOSTATNÝ SEMINÁŘ 8 hod. (účast max. 25 osob) 35.000,- Kč  

Administrativní služby:

  ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - OBYČEJNĚ 50,- Kč / zásilka  
  ZASLÁNÍ DOKUMENTŮ - DOPORUČENĚ 70,- Kč / zásilka  
  KOPÍROVÁNÍ DOKUMENTŮ 5,- Kč / A4  
  VYHLEDÁVÁNÍ V ARCHÍVU 50,- Kč / 5 min.  
  CESTOVNÍ NÁHRADY 7,50 Kč / km  

Veškeré informace týkající se služeb Unie jsou umístěny na internetové adrese www.urmr.cz.

 

IV. OSTATNÍ

Pro klienty SYSTÉMU CICERO (dříve ARBIT SERVIS CICERO) platí slevy ve výši 50% z výše uvedených sazeb, vyjma ceníku za administrativní služby.

V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných Unií v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku Unie je Unie oprávněna provést změny nebo úpravy tohoto CENÍKU. V případě Registrovaných klientů se při změně ceníku postupuje obdobně jako při změně Všeobecných obchodních podmínek.

CENÍK je platný a účinný dnem 1. února 2008


 

Archiv


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.