Prohlášení o ceně rozhodčího řízení 

My níže uvedení,
 

JUDr. Milan Bedroš, Mgr. Adam Bezděk, JUDr. Alois Deutsch, Mgr. Robert Cholenský, Mgr. Jakub Jurásek, Doc. Ing. Jan Jetmar, CSc., JUDr. Jáchym Kanarek, Mgr. Sofie Pondikasová, Ing. Jiří Rokyta, Ing. Arch. Tomáš Růžička, Mgr. Jan Šarman, Mgr. Robert Waschka,
 

tímto prohlašujeme, že budeme-li vybráni jako rozhodci ad hoc, či členové rozhodčího senátu k projednání a rozhodnutí sporu v rozhodčím řízení předsedou představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení, a.s. nebo jím pověřenou osobou, přičemž rozhodčí smlouvou budeme pověřeni k tomu, abychom určili cenu, za kterou bude rozhodčí řízení provedeno, určíme cenu rozhodčího řízení tak, jak je uvedeno níže.
 

"SP" je výše soudního poplatku, který by ke dni podání rozhodčí žaloby byl vybrán obecnými soudy v ČR za návrh na zahájení občanského soudního řízení s předmětem, jenž by byl totožný s předmětem rozhodčí žaloby.
 

„PSSP“ je příslušnou procentní sazbou soudních poplatků tak, jak je stanovena v zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, v příloze k tomuto zákonu v položce 1 bodu 1 b) a bodu 1 c).
 

Základ ceny rozhodčího řízení se v případě, kdy je předmětem řízení peněžité plnění, zaokrouhluje na celá sta korun dolů a vypočtená cena se zaokrouhluje na celé desítky korun nahoru.
 

Níže uvedené ceny jsou bez DPH.


Rozhodování sporu jedním rozhodcem ad hoc


předmětem řízení je peněžité plnění:

7 000 Kč + 1,5 x SP do 100 000 Kč hodnoty sporu ("HS")
+ 1,4 x PSSP z částky převyšující 100 000 Kč do částky 500 000 Kč HS
+ 1,3 x PSSP z částky převyšující 500 000 Kč do částky 1 000 000 Kč HS
+ 1,2 x PSSP z částky převyšující 1 000 000 Kč do částky 5 000 000 Kč HS
+ 1,1 x PSSP z částky převyšující 5 000 000 Kč HS


předmětem řízení není peněžité plnění:

10 000 Kč + 1,5 x SP

 
 

Rozhodování sporu rozhodčím senátem ad hoc


předmětem řízení je peněžité plnění:

10 000 Kč + 1,8 x SP do 100 000 Kč HS
+ 1,7 x PSSP z částky převyšující 100 000 Kč do částky 500 000 Kč HS
+ 1,6 x PSSP z částky převyšující 500 000 Kč do částky 1 000 000 Kč HS
+ 1,5 x PSSP z částky převyšující 1 000 000 Kč do částky 5 000 000 Kč HS
+ 1,3 x PSSP z částky převyšující 5 000 000 Kč HS


předmětem řízení není peněžité plnění:

15 000 Kč + 1,5 x SP

 
 

Rozhodování sporu v rozhodčím řízení on-line


předmětem řízení je peněžité plnění:

6 000 Kč + 1,3 x SP do 1 000 000 Kč HS
+ 1,2 x PSSP z částky převyšující 1 000 000 Kč do částky 5 000 000 Kč HS
+ 1,1 x PSSP z částky převyšující 5 000 000 Kč HS


předmětem řízení není peněžité plnění:

10 000 Kč + 1,5 x SP

 
 

PŘÍKLAD:


výpočet ceny RŘ za spor o peněžité plnění rozhodovaný jedním rozhodcem ad hoc


hodnota sporu: 526 358 Kč
částka se zaokrouhlí na: 526 300 Kč


k základu ceny 7 000 Kč se přičte
cena za prvních 100 000 Kč hodnoty sporu vypočítaná jako soudní poplatek x 1,5 (100 000 Kč x 5% x 1,5),
dále se k základu ceny a ceně za prvních 100 000 Kč hodnoty sporu přičte
cena za dalších 400 000 Kč hodnoty sporu (400 000 Kč x 5% x 1,4)
a konečně se k základu ceny, ceně za prvních 100 000 Kč hodnoty sporu, ceně za dalších 400 000 Kč hodnoty sporu přičte
cena za zbývajících 26 300 Kč (26 300 Kč x 5% x 1,3)
a celý součet se zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru – výsledkem je cena rozhodčího řízení ve výši 44 210 Kč.

 
 

výpočet ceny RŘ za spor o peněžité plnění rozhodovaný v rozhodčím řízení on-line


hodnota sporu: 18 926 Kč
částka se zaokrouhlí na: 18 900 Kč


k základu ceny 6 000 Kč se přičte
cena za 18 900 Kč hodnoty sporu vypočítaná jako soudní poplatek x 1,3 (1 000 Kč1) x 1,3)
celý součet se zaokrouhlí na celé desetikoruny nahoru – výsledkem je cena rozhodčího řízení ve výši 7 300 Kč.

1) jedná se o minimální výši soudního poplatku

 
 

výpočet ceny RŘ za spor o nepeněžité plnění rozhodovaný jedním rozhodcem ad hoc


předmět sporu: vyklizení jedné bytové jednotky


k základu ceny 10 000 Kč se přičte
částka rovnající se soudnímu poplatku za řízení, jehož předmětem je vyklizení jedné bytové jednotky x 1,5 (5 000 x 1,5) – výsledkem je cena rozhodčího řízení 17 500 Kč.
 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.