News 

Otevřít velké foto

03.11.2014 - Otazníky nad neplatným určením rozhodce třetí stranou

Období předcházejícího půl roku bylo velice bohaté na novou judikaturu týkající se neplatnosti rozhodčích doložek. Příčinu této “judikatorní smršti“ lze hledat zejména v publikaci usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 958/2012 ze dne 10. 7. 2013, jehož závěry významně posunuly pohled na efektivitu ad hoc rozhodčího řízení se spotřebitelem respektive výkonu rozhodčího nálezu vydaného v takovém řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

03.09.2014 - ALARMUJÍCÍ ZPOMALENÍ SOUDŮ: PŘETÍŽENÁ JUSTICE

V posledních dnech proběhla médii zásadní informace, jež upozorňuje na výrazné zpomalení české justice. Z dostupných údajů je zjevné, že průměrné trvání civilního řízení před obecnými soudy za rok 2013 činí 398 dní – oproti roku 2012, kdy průměr činil 369 dní. Výjimkou bohužel nejsou ani 10 let staré případy, které se na soudech ještě projednávají, a jejich dokončení je v nedohlednu. Proč došlo k tak markantnímu prodloužení průměrného trvání civilního řízení v letech 2012 a 2013? Především proto, že přibylo o třetinu víc kauz, které jsou řešeny právě před obecnými soudy. Konkrétně činí tento nárůst dokonce 35 % nových sporů.

Celý článek »


Otevřít velké foto

18.08.2014 - Soudit se je drahé, vyzkoušejte rozhodčí řízení nebo mediaci

Dlužné faktury, spory spotřebitelů, tahanice s nespolehlivými obchodními partnery. Toto všechno se dá řešit i jinak než soudní cestou. Většinou to jde i rychleji, levněji a bez obstrukcí - díky moderním alternativním způsobům.

Celý článek »


Otevřít velké foto

01.08.2014 - Mezinárodní prvek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi podnikateli

Existuje široká paleta odborných článků zaměřených na uplatňování vzájemných práv a povinností mezi účastníky smlouvy o dílo z hlediska vnitrostátního práva. Neřeší se zde však možné dopady mezinárodního prvku, je-li ve smlouvě přítomen.

Celý článek »


Otevřít velké foto

25.07.2014 - Možnost určení rozhodce stranami dohodnutou právnickou osobou

S ohledem na některé nepřesnosti, které se aktuálně objevily v mediích ve vazbě na způsob určení rozhodce, si vás dovolujeme upozornit na zajímavý článek, který na uvedenou situaci reaguje a uvádí ji na pravou míru. Jak může být rozhodce určen?

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.07.2014 - Obsah předžalobní upomínky - § 142a občanského soudního řádu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Citovaná novela se dotkla zejména oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí.

Celý článek »


Otevřít velké foto

04.07.2014 - Jak v Česku funguje moderní obchodní mediace?

Mediaci lze charakterizovat jako dobrovolné, mimosoudní řešení sporu mezi stranami za asistence třetí, nezávislé osoby – mediátora. Mediátor je přitom jakýmsi prostředníkem znesvářených stran, který pomáhá obnovit jejich vzájemnou komunikaci.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.06.2014 - Změny společenských smluv a valné hromady

S ohledem na blížící se konec lhůty pro uvedení společenských smluv do souladu se zákonem o obchodních korporacích je vhodné se zamyslet i nad aktuální úpravou rozhodování valné hromady s.r.o. a nad novými možnostmi, které jsou k dispozici.

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.06.2014 - SEMINÁŘ O MEDIACI V MEZINÁRODNÍM PROSTŘEDÍ

Na národní úrovni je mediace uznávaným a osvědčeným nástrojem alternativního řešení sporů, avšak panuje omezená důvěra v účinnost mediace v mezinárodním prostředí. Stát se odrazovým můstkem k překonání tohoto problému a poskytnout praktické zkušenosti s mezinárodní mediací – to jsou cíle semináře, který na 24.–26. září 2014 připravuje Central European University v Budapešti. Přednášejícím bude Kenneth Feinberg, jeden z předních světových mediátorů. Další informace o semináři Making it Count: Practical Steps for Successful Mediation in an International Environment, včetně registračního formuláře, najdete na webu pořadatele.

Celý článek »


Otevřít velké foto

20.06.2014 - Nakladatelství Leges: monografie Rodinná mediace v České republice

Monografie Rodinná mediace v ČR přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v tuzemsku. Hledá odpověď na otázku, do jaké míry může mediace přispět k naplnění práva na ochranu rodinného života.

Celý článek »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >|


Facebook Twitter Google+ Tyto stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR jako součást českého kulturního dědictví. Regionální hospodářská komora Brno


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info@urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek