News 

Otevřít velké foto

16.12.2014 - Soudce zavalily tisíce insolvencí, napomáhá to insolvenčním mafiím

Soudy nejsou schopny uhlídat obrovský nápor insolvenčních kauz a tak selhává systém oddlužení. Insolvenční podvodníci rozkrádají v konkurzních řízeních velké majetky. Podnikatelé si stěžují, že u odvolacích soudů se obvykle doberou spravedlnosti až po řadě let.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.12.2014 - Začíná se slavit Evropský den advokátů

10. prosinec, den který je pravidleně věnován oslavám Dne lidských práv, se nově slaví také Evropský den advokátů. Za téma letošního roku je zvolena ochrana osobních údajů, elektronického sledování občanů a profesní zásady mlčenlivosti.

Celý článek »


Otevřít velké foto

10.12.2014 - Přezkum platnosti rozhodčí smlouvy

Ve svém nedávném rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky konstatoval k přezkumu platnosti rozhodčí smlouvy v exekučním řízení, že exekuční řízení je ovládáno zásadou, podle níž exekuční soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost exekučního titulu a rovněž nepřihlíží ani k vadám nalézacího řízení.

Celý článek »


Otevřít velké foto

01.12.2014 - Mediátor nebo rozhodce?

Zatímco rozhodčí řízení má v naší zemi dlouholetou tradici a navzdory několika medializovaným případům v minulosti i poměrně slušné renomé, je mediace, která nedávno oslavila teprve druhé narozeniny, stále ještě Popelkou.

Celý článek »


Otevřít velké foto

03.11.2014 - Otazníky nad neplatným určením rozhodce třetí stranou

Období předcházejícího půl roku bylo velice bohaté na novou judikaturu týkající se platnosti rozhodčích doložek. Příčinu této “judikatorní smršti“ lze hledat zejména v publikaci usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu.

Celý článek »


Otevřít velké foto

03.09.2014 - Alarmující zpomalení soudů: přetížená justice

V posledních dnech proběhla médii zásadní informace, jež upozorňuje na výrazné zpomalení české justice. Z dostupných údajů je zjevné, že průměrné trvání civilního řízení před obecnými soudy za rok 2013 činí 398 dní – oproti roku 2012, kdy průměr činil 369 dní.

Celý článek »


Otevřít velké foto

18.08.2014 - Soudit se je drahé, vyzkoušejte rozhodčí řízení nebo mediaci

Dlužné faktury, spory spotřebitelů, tahanice s nespolehlivými obchodními partnery. Toto všechno se dá řešit i jinak než soudní cestou. Většinou to jde i rychleji, levněji a bez obstrukcí - díky moderním alternativním způsobům.

Celý článek »


Otevřít velké foto

01.08.2014 - Mezinárodní prvek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi podnikateli

Existuje široká paleta odborných článků zaměřených na uplatňování vzájemných práv a povinností mezi účastníky smlouvy o dílo z hlediska vnitrostátního práva. Neřeší se zde však možné dopady mezinárodního prvku, je-li ve smlouvě přítomen.

Celý článek »


Otevřít velké foto

25.07.2014 - Možnost určení rozhodce stranami dohodnutou právnickou osobou

S ohledem na některé nepřesnosti, které se aktuálně objevily v mediích ve vazbě na způsob určení rozhodce, si vás dovolujeme upozornit na zajímavý článek, který na uvedenou situaci reaguje a uvádí ji na pravou míru. Jak může být rozhodce určen?

Celý článek »


Otevřít velké foto

21.07.2014 - Obsah předžalobní upomínky - § 142a občanského soudního řádu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Citovaná novela se dotkla zejména oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí.

Celý článek »

|< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >|


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek