Dokumenty k rozhodčí doložce odkazující na Jednací řád 

"Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky." BIBLE

Zde naleznete všechny podstatné dokumenty, které upravují postup rozhodčího řízení vedeného rozhodci sdruženými u Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR v případě, že pravomoc k rozhodování sporu rozhodcem zakládá původní doporučené znění rozhodčích doložek.

Mezi základní dokumenty zde patří především Jednací řád a Nařízení o nákladech. Oba byly pravidelně zveřejňovány v Obchodním věstníku, a to za účelem posílení právní jistoty smluvních stran, neboť jsou součástí jejich rozhodčí smlouvy.

Obchodní věstník je v ČR speciálním veřejným registrem (informačním systémem veřejné správy), jehož prostřednictvím jsou některé subjekty ze zákona povinny zveřejňovat stanovené informace o sobě a své činnosti. Tímto zveřejněním je zajištěna dostupnost a známost dokumentů i transparentnost vykonávaných aktivit.

  


Nákladový kalkulátor
 

 

Jednací řád

 

Nařízení o nákladech rozhodčího řízení


Organizační statut a kancelářský řád

 
Organizační a konstituční řád Seznamu rozhodců


Etický kodex rozhodců

 

 

 

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.