News 

29.05.2009 - Podporujeme studenty práv ve vzdělávání o rozhodčím řízení

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR po sponzoringu studentského týmu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, reprezentujícího ČR na prestižní mezinárodní soutěži, pokračuje v podpoře vzdělávání studentů práv v oblasti arbitráže.
Unie v dubnu 2009 sponzorovala studentský tým UPOL, který se i díky tomu úspěšně zúčastnil prestižní mezinárodní soutěže zaměřené na rozhodčí řízení Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Jsme si však vědomi toho, že osvěta ohledně mimosoudních metod řešení sporů mezi budoucími právníky má smysl pouze tehdy, když je prováděna kontinuálně a dlouhodobě. Proto jsme nyní nabídli vedení olomoucké Právnické fakulty další spolupráci, v jejímž rámci má pět studentů nejvyšších ročníků možnost zdarma se zúčastnit připravované odborné konference ARBITRATION 09 – rozhodčí řízení ve stavebnictví (více informací: http://www.urmr.cz/vzdelavani/konference/). Posluchači práv tak zde budou moci získat v ucelené podobě aktuální informace o arbitráži, které zužitkují ve své budoucí praxi.
Abychom zpřístupnili fakta o rozhodčím řízení a mediaci i dalším studentům, rozhodli jsme se věnovat fakultě také některé vzdělávací materiály týkající se právě těchto postupů. Posluchačům kurzů Mezinárodní právo soukromé a Rozhodčí řízení se tak dostanou do rukou studijní texty, které jim umožní vhodně si doplnit přehled.
Těší nás, že můžeme studenty podporovat v jejich vzdělávání ohledně rozhodčího řízení a přispívat tak k rozšiřování povědomí o něm mezi odbornou veřejností. Už nyní připravujeme další spolupráci s akademickou sférou.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.