News 

15.05.2008 - Konkurenční jednání manažerů

S jedním z posluchačů vzdělávacích seminářů jsme řešili problém s jednatelem společnosti, který v rámci jednání s klienty mateřské firmy současně sjednával zakázky pro svoji společnost podnikající sice v poněkud odlišném oboru, ale sjednání kontraktu s touto společností mělo za důsledek neuzavření smlouvy s firmou, kde byl dotyčný jednatelem. Společnost tak přišla o zakázku v řádu několika miliónů. Dotaz směřoval především k tomu, zda lez této situaci předejít a pokud nastane jak se na takto jednajícím manažerovi zhojit. Prvním předpokladem je dobře uzavřený smluvní vztah, nejlépe v majetkové části odkazující na rozhodčí řízení. Potom ať se jedná o zaměstnance, nebo o manažera na základě speciálního vztahu (jednatel) lze ve smlouvě mít specifikované firemní know how a skutečnost, že všechny interní informace, včetně listu klientů jsou součástí firemního tajemství a jejím výhradním vlastnictvím. Pokud pak vznikne spor a rozhodčí řízení proběhne dle zásad spravedlnosti, může se například rozhodce přiklonit k úhradě způsobené škody i nad rámec 4,5 násobku průměrného výdělku zaměstnance. Ještě vhodnější je pro takové případy stanovit smluvní pokutu úměrnou porušení povinnosti a současně uvést, že její přiznání nevylučuje náhradu škody, která ji převyšuje. Závěrem je nutné si uvědomit, že zatímco rozhodčí řízení vám přinese výsledek během měsíční doby, soud by rozhodoval v řádu let a soudce by nemohl přiměřeně použít zásady spravedlnosti.
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.