News 

04.02.2008 - Registrujte se včas!

Po stránce obsahové přináší „Vymahatelnost smluvních práv prostřednictvím rozhodčího řízení“ především prvotní informace o problematice a praktické vzory. Jeho výstupem je znalost základních dokumentů a postupů, popisuje stěžejní výhody arbitráže a na jeho základě lze v podstatě okamžitě začít využívat nejdůležitější výhody arbitráže pro zvýšení jistot ve firmě, tedy stručně proč a jak zavést rozhodčí řízení. Podstatu zákona a důležité rozdíly oproti řízení soudnímu vám odhalí „Legislativa rozhodčího řízení“. Seminář formou pochopitelnou pro management s právním povědomím a současně dostatečně odbornou pro právní veřejnost, umožní absolventům průnik do hlubších souvislostí arbitráže v rozsahu potřebném pro získání procesní jistoty a pochopení některých pokročilých výhod arbitráže. Kurs „Podnikání bez dlužníků“ je směřován k jednoduché myšlence, že nejlepší spor je ten, který nevznikne. Posluchači z něj odchází vyzbrojeni informacemi o systémech předcházení problémům a zopakují si i stěžejní informace o rozhodčím řízení. Součástí všech seminářů jsou i prvotní informace o dalších metodách ADR, způsobech řešení konfliktů v ČR zatím téměř neznámých, ale v dohledné době stále častěji využívaných. Ostatně i připravovaný zákon o mediaci je důkazem, že metody alternativního řešení sporů si našly cestu k masovému využití.
Cílová skupina vzdělávání jsou všechny podnikatelské subjekty, malý, střední i velký podnik, veřejná správa, obecně subjekty uzavírající majetkové smluvní vztahy. Semináře jsou pak přínosem především pro majitele, management, firemní ekonomy, právníky, osoby řídící pohledávkové a smluvní vztahy, správce firem a další osoby interesované na maximalizaci zisku či minimalizaci rizik v jimi zastupované organizaci.
Formy a metody výuky využívají nejmodernějších postupů, akce pobíhají v kongresových centrech za využití multimediální techniky. Kurz probíhá ve středně velkých skupinách umožňující interaktivní přístup, na žádost lze řešení demonstrovat na problémech konkrétních klientů. Časový rozsah kurzů je od 5 do 16 vyučovacích hodin, lze jej upravit dle požadavků klienta. Součástí veřejných seminářů je catering. Seminář lze pořádat i ve vhodných prostorách klienta. Pro druhé třetí a čtvrté posluchače z téže společnosti jsou místa na seminářích dotována, účast na celém cyklu je také cenově zvýhodněna. Místa (převážně Brno a Praha), anotace a termíny seminářů jsou zveřejněny na www.urmr.cz, kde se lze také za bonusových podmínek registrovat.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.