News 

Otevřít velké foto

29.06.2023 - Vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře

Možnost vypořádání újmy, jež vznikla obchodní korporaci v důsledku porušení péče řádného hospodáře ze strany povinné osoby, prostřednictvím smlouvy uzavřené mezi povinnou osobou a obchodní korporací, je kogentním způsobem upravena v ustanovení § 53 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK").

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.