News 

Otevřít velké foto

09.04.2021 - Zrušení funkce statutárního ředitele v rámci novely ZOK

Zákonem č. 33/2020 Sb., kterým byl s účinností ke dni 1. 1. 2021 změněn zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen "ZOK"), byl mimo jiné zrušen institut statutárního ředitele jako statutárního orgánu akciové společnosti s monistickým systémem vnitřní organizační struktury.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek