News 

Otevřít velké foto

30.06.2018 - Záznam telefonického hovoru jako důkaz v občanskoprávním řízení

Nález Ústavního soudu, který dnes chci čtenářům představit, se týká použitelnosti záznamu telefonického hovoru v řízení před soudem. Stěžovatelka - obchodní korporace Synergent, s. r. o. - se v řízení před okresním soudem po žalované obchodní korporaci GRIMAX, s. r. o. domáhala zaplacení částky 6 038 Kč s příslušenstvím. Tato částka měla představovat sjednanou cenu ze smlouvy, jejímž předmětem měl být zápis prezentace žalované na blíže specifikovaných webových stránkách po dobu jednoho roku.

"Zveřejněno na portále" www.epravo.cz




Zpět >>



URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.