News 

Otevřít velké foto

19.04.2018 - Pacht obchodního závodu dlužníka a jeho důsledky pro věřitele

Propachtoval Váš dlužník svůj obchodní závod? Jaký vliv má pacht závodu na Vaši pohledávku a jak ji můžete co nejúčinněji vymoci a na kom? Na tyto otázky odpovídáme v tomto stručném příspěvku (záměrně se zde nevěnujeme specifické otázce převodu činnosti zaměstnavatele). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") upravuje pacht jako dočasné užívací a požívací právo k věci cizí za pachtovné či za poměrnou část výnosu z věci. Do českého právního řádu se tento právní institut vrátil s účinností od 1. ledna 2014 po poměrně dlouhé době.

"Zveřejněno na portále" epravo.cz
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.