News 

Otevřít velké foto

03.09.2014 - Alarmující zpomalení soudů: přetížená justice

V posledních dnech proběhla médii zásadní informace, jež upozorňuje na výrazné zpomalení české justice. Z dostupných údajů je zjevné, že průměrné trvání civilního řízení před obecnými soudy za rok 2013 činí 398 dní – oproti roku 2012, kdy průměr činil 369 dní. Výjimkou bohužel nejsou ani 10 let staré případy, které se na soudech ještě projednávají, a jejich dokončení je v nedohlednu.

Proč došlo k tak markantnímu prodloužení průměrného trvání civilního řízení v letech 2012 a 2013? Především proto, že přibylo o třetinu víc kauz, které jsou řešeny právě před obecnými soudy. Chceme-li být přesnější, podle dostupných údajů činí tento nárůst v letech 2012 a 2013 dokonce 35 % nových sporů. V roce 2012 lze zaznamenat 273 tisíc nových sporů a v roce 2013 dokonce 393 tisíc.

Současně je třeba si uvědomit, že s ohledem na tento nárůst připadá nyní v České republice na jednoho soudce podstatně více spisů, než je tomu v jiných evropských zemích. A tato situace se bude ještě zhoršovat.

I přesto, že každoročně roste počet nových kauz a průměrné trvání civilního řízení před obecnými soudy se prodlužuje, není v ČR dáván prostor alternativnímu řešení sporů – např. rozhodčímu řízení. Praxe některých obecných soudů je vůči rozhodčímu řízení stále velice skeptická. Ve svých rozhodnutích často posunují zákonnou restrikci při sjednávání rozhodčích doložek nad požadavky zákona a nad jeho rámec přidávají další a další požadavky, které zákon v žádném ze svých ustanovení nevyžaduje. Soudy tak dělají celý proces rozhodčího řízení komplikovanější. Současně má tato situace vliv na osoby, jež by rozhodčího řízení využívaly, ale vzhledem ke stávající situaci se obrací raději na obecný soud. To vede k dalšímu nárůstu sporů před obecnými soudy, a tím k prodloužení jednotlivých řízení.

Obecné soudy si vůbec neuvědomují (nebo to ignorují), že rozhodčí řízení je institutem, který umožňuje urychlení obchodního styku a výrazně odlehčuje už tak přetížené soudní soustavě.

Je skutečně nešťastné, že v době, kdy se v rámci Evropské unie stále více prosazují alternativní způsoby řešení sporů, především rozhodčí řízení a mediace, obecné soudy v České republice považují uzavření rozhodčí smlouvy za vzdání se práva na spravedlivý proces. Jde o tristní omyl, který zatěžuje nejen soudní soustavu, ale především samotné občany.

Řízení před rozhodci je ve srovnání s řádnými soudy rychlejší a neformální. A to je důvod, proč ho strany využívají. Záleží jen na vás, jestli své spory budete řešit rychlejším a neformálnějším způsobem v rozhodčím řízení, nebo zdlouhavou cestou před obecnými soudy.

Článek o zpomalení české justice včetně grafu znázorňujícího průměrnou délku soudního řízení za rok 2013 najdete na portálu iDNES.cz.
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.