News 

Otevřít velké foto

18.06.2014 - ČAK připravuje etický kodex advokáta mediátora

Sekce ADR (Alternative Dispute Resolution – alternativní řešení sporů) při České advokátní komoře se rozhodla upravit zásadní specifika souběhu profese advokáta a zapsaného mediátora s cílem nastavit pravidla pro souběžné vykonávání těchto činností. Sekce při těchto aktivitách vychází z Evropského etického kodexu mediátora. Její specialisté vytvořili etický kodex advokáta mediátora, podle něhož by měl advokát při výkonu mediační činnosti dle zákona č. 202/2012 Sb. postupovat v souladu s konkrétně stanovenými pravidly.

Etický kodex se zaměřuje především na tato témata:
Povinnosti před zahájením mediace
Odměna mediátora
Nezávislost
Nestrannost
Průběh mediace
Ukončení mediace
Důvěrnost informací
Právní názor mediátora

Aktuální znění etického kodexu advokáta mediátora naleznete na webových stránkách ČAK, stejně jako výše zmíněný Evropský kodex chování pro zprostředkovatele.
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.