News 

Otevřít velké foto

27.11.2012 - Novela občanského soudního řádu byla publikována ve Sbírce zákonů

Schválená novela občanského soudního řádu (zákon č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.) byla v pondělí 26. listopadu 2012 publikována ve Sbírce zákonů. Přináší změny, které by měly především zefektivnit průběh občanského soudního řízení a odstranit hlavní problémy, jimiž jsou řízení před civilními soudy zatížena.
Zákonodárci si od novelizace slibují především odlehčení agendy Nejvyššího soudu ČR a posílení jeho role jako sjednotitele judikatury. Součástí novely je také posílení procesních práv nezletilých dětí a elektronizace některých úkonů v občanském soudním řízení.

Významnými změnami projde i exekuční řízení:

1) Dochází zejména k omezení tzv. dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekucí tím, že jsou nově vymezeny druhy pohledávek, které lze vykonávat buďto pouze soudním výkonem rozhodnutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu či soudního exekutora

2) Spojování exekucí – nyní bude možné slučovat exekuce vedené proti témuž dlužníkovi.

3) Zrušuje se pravomoc exekutorů sepisovat exekutorské zápisy jako exekuční tituly. V jejich pravomoci zůstává sepisování zápisů o osvědčení skutkového děje a stavu věci.

4) Institut předžalobní výzvy – věřitel bude nově povinen kontaktovat dlužníka ještě před podáním návrhu na zahájení řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení pohledávky. Pokud by tak neučinil, nebyla by mu přiznána náhrada nákladů řízení.

5) Zavádí se nové způsoby provedení exekuce: správou nemovitosti, pozastavením řidičského oprávnění a postižením podniku.

6) Nově nebude možné soudem vymáhat ta rozhodnutí, která lze realizovat prostřednictvím správní nebo daňové exekuce.

7) Dále bude možné postihnout mzdu a účet manžela/manželky povinného nebo dražit podíl v bytovém družstvu či obchodní společnosti.

Novela nabývá účinnosti 1. ledna 2013. Podrobnější rozbor novinek pro vás připravujeme.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.