News 

Otevřít velké foto

30.04.2012 - Vychází první kniha věnovaná novele zákona o rozhodčím řízení

Nakladatelství Linde Praha právě vydává publikaci Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s komentářem, která se podrobně zabývá novelou tohoto zákona účinnou od 1. dubna 2012. Jejím autorem je rozhodce JUDr. Luděk Lisse.
Kniha poskytuje praktický obšírný výklad k jednotlivým ustanovením novelizovaného zákona doplněný u každého ustanovení stávající platnou judikaturou. Je určena nejen akademikům, kteří vyučují právo rozhodčího řízení nebo mezinárodního obchodu na vysokých školách, a jejich posluchačům, ale i praktikům v oblasti rozhodčího řízení: samotným rozhodcům, soudcům, advokátům, podnikovým právníkům, exekutorům, nebo těm, kteří se zabývají rozhodčím řízením z pozice ochrany spotřebitele.
Z pohledu jejího využití v praxi je také určena podnikatelům, kteří vstupují do množství závazkových vztahů se svými obchodními partnery a se spotřebiteli-zákazníky, stejně tak i spotřebitelům, kteří se chtějí vzdělávat v návaznosti na moderní trendy mimosoudního řešení sporů a setkávají se s rozhodčím řízením ve své praxi.
Publikace má rozsah 920 stran a maloobchodní cenu 1200 Kč.


Přiložené fotografie:

Otevřít velké fotoZpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.