News 

Otevřít velké foto

15.03.2012 - Poznámka k novele zákona o rozhodčím řízení a smluvní volnosti

Advokátní kancelář CMS Cameron McKenna publikovala zajímavou poznámku k novele zákona o rozhodčím řízení. Vyjadřuje zde mj. názor, že dohoda o vyloučení pravomoci soudu a založení pravomoci rozhodce by měla být nedotknutelná.
Mgr. Jakub Tomšej v textu upozorňuje na § 31 písm. g novely, podle něhož pochybení zvoleného rozhodce při rozhodování sporu ze spotřebitelské smlouvy (resp. rozhodování v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem) může vést k neúčinnosti rozhodčí doložky. Nevhodný postup rozhodce tak může přivodit neplatnost dohody, kterou si strany sjednaly zcela dobrovolně a dle vlastního rozhodnutí. Jestliže však právo určitou dohodu prohlašuje za dovolenou, mělo by ji zároveň považovat za nedotknutelnou. A pokud zákonodárce umožňuje soudu tuto dohodu ignorovat, popírá tím základní občanskoprávní zásady autonomie vůle, resp. smluvní volnosti. Celý text naleznete zde na serveru Epravo.cz.
Zpět >>URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.