News 

Otevřít velké foto

22.02.2012 - Nový občanský zákoník výrazně změní soukromé právo

20. února 2012 byl podpisem prezidenta dokončen proces přijímání nového občanského zákoníku. Zákoník – výsledek jedenácti let práce rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti – přináší novou moderní úpravu soukromoprávních vztahů.
V té je mimo jiné kladen důraz na osobnostní práva, podporu svobodné vůle člověka či jednotnou úpravu závazkových vztahů. Nový kodex nahradí dosud platný občanský i obchodní zákoník, jakož i mnoho dalších zákonů. Soukromé právo tímto krokem dozná rozsáhlých změn. S tím souvisí i obavy, že se v něm po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, k čemuž dojde už 1. dubna 2012, málokterý laik bude schopen orientovat. Očekává se tedy, že se občané při řešení právních otázek týkajících se jejich soukromoprávních vztahů budou častěji obracet na právníky.




Zpět >>



URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.