News 

27.11.2009 - Konference Dny práva přinesla konfrontace názorů

Naši právní specialisté se 18.–19. listopadu 2009 jako přednášející zúčastnili mezinárodní konference Dny práva pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Průběh diskuzí bohužel prokázal jistou odtrženost akademické sféry od praxe.
Program konference byl rozdělen do několika tematicky vymezených sekcí, přičemž právníci Unie byli přítomni jednání v sekci Rozhodčí řízení ve vnitrostátním a mezinárodním styku v čele s odbornou garantkou prof. Naděždou Rozehnalovou. Většina účastníků vycházela z řad doktorandů a vyučujících Katedry mezinárodního a evropského práva, do diskuzí se zapojili také zástupci České advokátní komory, Společnosti pro rozhodčí řízení či rozhodci.
Hlavním tématem jednání se staly spotřebitelské úvěry a rozhodčí doložky v pracovním právu. Zejména na straně zástupců akademické sféry se zde často objevoval názor, že spotřebitel či zaměstnanec je ve sporu slabší stranou, která se v rozhodčím řízení na rozdíl od řízení soudního nemá možnost účinně bránit silnější straně. S tím právníci Unie ani rozhodci z praxe rozhodně nesouhlasí. Smluvní vztahy totiž porušují dlužníci, nikoliv věřitelé, a skrze tento fakt je třeba se na spory dívat.
Mnozí účastníci také negativně hodnotili činnost rozhodčích center – především kvůli některým nekvalitně pracujícím rozhodcům. Ani zde však nelze takto zobecňovat, neboť v každém oboru se vyskytují nedůvěryhodné subjekty i profesionálové. S tím souvisel také referát přednesený zástupci Unie na téma Rozhodčí řízení z pohledu komerčního rozhodčího centra. V příspěvku apelovali na vzdělávání veřejnosti ohledně arbitráže, na certifikaci rozhodců apod. Neznalost zásad rozhodčího řízení je totiž i mezi podnikatelskou veřejností bohužel často značná. To může vést buď přímo k odmítání rozhodčího řízení, nebo k volbě nekvalitního rozhodčího centra. Pokud však komerční rozhodčí centrum funguje dle platných norem, dodržuje profesní a etické kodexy, zveřejňuje dostatek informací i dokumenty jako jednací řád apod., je možné se na něj obracet s důvěrou i jistotou.


Přiložené fotografie:

Otevřít velké foto
Otevřít velké foto
Otevřít velké foto
Otevřít velké fotoZpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek