Spolupracující mediátoři 

"Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony"

IMMANUEL KANT

Seznam mediátorů spolupracujících s Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR zahrnuje zkušené advokáty, manažery a vyjednavače s dlouholetou praxí v řešení konfliktních situací na různých úrovních. Všichni tito mediátoři v sobě spojují výhody znalostí nabytých na vysokých školách – mnohdy velmi prestižních – a zkušeností získaných v podnikatelské sféře. Kromě odborné způsobilosti jsou níže uvedení mediátoři povinni dodržovat také řády a pravidla. Vedle Pravidel mediačního řízení se jedná především o Etický kodex, který mediátory zavazuje k poctivému a čestnému chování, dále k objektivnímu posuzování, mlčenlivosti, zdvořilosti a poctivosti. Komplex řádů a pravidel, veřejně dostupných komukoliv, je tak další zárukou kvalitní a transparentní práce mediátorů.

Dne 1. září nabyl účinnosti nový zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci). Tato norma upravuje pouze činnost tzv. zapsaného mediátora – tedy osoby, která musí být řádně vyškolena, musí složit zkoušku mediátora a splnit další kvalifikační předpoklady (např. vysokoškolské magisterské vzdělání). Především však musí být tento mediátor zapsán na seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti. Pokusit se o smíření sporných stran může i jiná osoba (nezapsaný mediátor). U zapsaných mediátorů stát garantuje odborné vyškolení a bezúhonnost. Zahájení mediace za asistence zapsaného mediátora vede ke stavění běhu promlčecích a prekluzivních lhůt, zapsaný mediátor je též ze zákona vázán mlčenlivostí o všem, co se při mediaci dozvěděl. 

 

Mgr. Robert Cholenský

Ing. Barbora Oprchalová

Mgr. Sofie Pondikasová

Ing. Arch. Tomáš Růžička

Mgr. Robert Waschka


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.