Průběh mediace 

"Nejdůležitější přísadou receptu na úspěch je umění vycházet s lidmi." THEODORE ROOSEVELT

Standardní mediace má obvykle následující průběh:

 

 • konzultace o vhodnosti použití mediace 

 • odhad celkových nákladů

 • dohoda stran o řešení sporu mediací 

 • výběr mediátora

 • nastudování všech náležitostí případu mediátorem  

 • příprava vyjednávání

 • případné obnovení komunikace mezi stranami 

 • snaha  nalézt společné zájmy a porozumění  

 • návrh oboustranně přijatelného řešení 

 • snaha po jeho dosažení

 • písemné zachycení výsledku

 

 

Mediace je ukončována písemnou dohodou, která nově stanoví status quo.


Mediace je ukončována písemnou dohodou, která nově stanoví status quo. Případně může být také opatřena rozhodčí smlouvou, zajišťující rychlou vykonatelnost v případě, že některá ze stran své závazky nedodrží.


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.