News 

17.04.2009 - Česká republika vyhrála mezinárodní arbitráž o miliardu korun

Česká republika uspěla v arbitrážním sporu s izraelskou firmou Phoenix Action o více než jednu miliardu korun. Společnost ve sporu požadovala náhradu za investice do akvizice ČKD Blansko a další transakce prováděné přes firmy Benet Praha a Benet Group.
Phoenix Action se v roce 2001 neúspěšně pokoušela zprivatizovat ČKD Blansko a za údajně zmařenou investici si nárokovala škodu ve výši 952 miliónů korun. Další peníze pak žádala v souvislosti se zmrazením účtů společnosti Benet Praha, proti níž bylo vedeno řízení kvůli celním a daňovým únikům. Pařížský tribunál kompletně zamítl nároky Phoenix Action hned na počátku arbitráže. Rozhodující slyšení se uskutečnilo v září 2008, konečné rozhodnutí obdrželo Ministerstvo financí ČR 16. dubna 2009. „Protistrana nejen nic nevysoudila, ale zároveň musí uhradit veškeré náklady řízení a naše náklady na právní služby,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.
Tento případ jasně ukazuje, že v arbitráži – rozhodčím řízení – lze v průběhu pouhých několika měsíců získat spravedlivé a vykonatelné rozhodnutí i v mezinárodním měřítku. Zároveň vyvrací často vžitou představu, že Česká republika v mezinárodních arbitrážích nemůže uspět. Při oprávněnosti nároků, dodržení všech náležitostí a dodání důkazních materiálů se lze díky arbitráži dovolat spravedlnosti i ve sporu s mnohem silnější protistranou. A to jak na mezistátní úrovni, tak na úrovni sporu tuzemských společností. Velmi důležitý je však profesionální přístup rozhodce či rozhodčího centra. A ten pracovníci Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR garantují v každém řízení vedeném před arbitry, které společnost sdružuje.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek