News 

16.04.2009 - NAVŠTIVTE NÁŠ STÁNEK NA STAVEBNÍM VELETRHU

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR se 21.–25. dubna 2009 zúčastní Stavebních veletrhů Brno. Naši specialisté zde budou prezentovat výhody využívání arbitráže v oborech souvisejících se stavebnictvím. Stánek Unie naleznete pod číslem 054 v pavilonu B na brněnském výstavišti. Účast společnosti specializované na alternativní metody řešení majetkových sporů na veletrhu věnovaném stavebnictví může na první pohled působit nelogicky. Právě z tohoto oboru však vychází mnoho klientů Unie. Dodavatelé, kteří nemají vhodně nastaveny smluvní vztahy a neřeší včas problémy s neplatícími odběrateli, se často dostávají do obtížné situace, která může vyústit až v insolvenční řízení. Rychlé a cenově dostupné řešení přitom představuje právě rozhodčí řízení.
Zdaleka ne všichni podnikatelé ve stavebnictví, kterým by arbitráž pomohla s pohledávkami a platební nekázní odběratelů, jsou však s touto efektivní metodou obeznámeni. Odborníci Unie si toho jsou vědomi a rozhodli se vyjít jim vstříc. V našem stánku na veletrhu tak kdokoliv z návštěvníků i vystavovatelů bude moci získat informace o výhodách a pravidlech rozhodčího řízení, jeho legislativním ukotvení, průběhu, implementaci do systému řešení smluvních stavů a z nich vyplývajících rizik apod. Kromě osobních konzultací budou k dispozici i příslušné tištěné materiály. Neváhejte a navštivte náš stánek – pomůžeme vám zvládnout každodenní problémy i ekonomickou krizi s minimálními negativními důsledky.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek