News 

23.03.2009 - Workshop Unie zprostředkoval klientům rady, jak překonat hospodářskou krizi

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR připravila pro své klienty další Workshop. Vzdělávací akce byla zaměřena na rozhodčí řízení jako nástroj na zmírnění dopadů hospodářské krize a 19. března se jí v Design Hotelu Noem Arch v Brně zúčastnilo sedm desítek zástupců klientských firem.
Cílem Workshopu bylo rychlou a příjemnou formou podat zájemcům aktuální informace o arbitráži a jejím praktickém užívání, které firmám umožňuje minimalizovat negativní důsledky situace na trzích. Program byl rozdělen na několik částí, které se vždy věnovaly konkrétní fázi procesu rozhodčího řízení. Klienti se tak dozvěděli, proč, kdy a jak žalovat své dlužníky, jak správně sestavit rozhodčí žalobu a co dělat, když dlužník ani po vydání vykonatelného rozhodčího nálezu závazky neplní.
Přednášejícími byli skuteční odborníci na zvolenou problematiku – lektor Unie Mgr. Robert Waschka, vedoucí právního oddělení Unie Mgr. Jakub Jurásek, advokát a rozhodce JUDr. Milan Bedroš a Mgr. René Mohyla z Exekutorského úřadu Přerov. Po každém tematickém bloku následovala diskuze, v níž přednášející zodpovídali dotazy posluchačů a dávali jim další praktické rady. Účastníci měli také k dispozici podrobné školicí materiály. Večer Workshop zakončila společenská část s rautem, při níž klienti Unie měli možnost v přátelské atmosféře probrat pracovní i neformální záležitosti, navázat nové obchodní kontakty a osobně se seznámit s pracovníky Unie.
Těší nás, že Workshop našim klientům umožnil lépe pochopit problematiku rozhodčího řízení a  že v arbitráži dostávají do rukou nástroj, díky němuž mohou současnou krizi přestát s mnohem menšími ztrátami. Podrobnější článek o akci naleznete v dalším čísle lifestylového magazínu Satisfakce.


Přiložené fotografie:

Otevřít velké foto
Otevřít velké foto
Otevřít velké foto
Otevřít velké fotoZpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek