News 

23.02.2009 - Navštivte seminář doc. Karla Marka o obchodních smlouvách

Máte problémy s kupními smlouvami a smlouvami o dílo? Pak právě vám je určen seminář lektora doc. JUDr. Karla Marka, CSc. z Katedry obchodního práva Právnické fakulty MU. Cílem vzdělávací akce je přispět k odstranění nedostatků, které se vyskytují v praxi.
Seminář nazvaný „Obchodněprávní smlouva kupní a smlouva o dílo“ se uskuteční 25. února 2009 v budově Právnické fakulty (Brno, Veveří 70, číslo učebny 38). Struktura výkladu bude následující: vztah obchodního a občanského zákoníku, uzavírání smluv, plnění smluvních povinností, odevzdání a převzetí zboží a díla, splnění, oznámení vad, odpovědnostní vztahy, fakturace a závěrečná diskuze. Po semináři lektor na přání rozebere vaše konkrétní problémy. Účast je přínosná pro každého, kdo se ve své profesi setkává s obchodním smluvním právem – advokáty, zaměstnance bank, finančních a obchodních společností, krajských a obecních úřadů apod.
Na seminář se přihlásíte telefonicky (549 493 516 nebo 549 495 664), na uvedených číslech získáte i další informace. Cena semináře je 1450 Kč včetně DPH. Na akci si budete moci objednat novou publikaci doc. Marka „Smluvní obchodní právo, Kontrakty“. S lektorem se můžete setkat také na konferenci „Arbitráž ve stavebnictví: Řešte spory efektivně“, kterou Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR připravuje na 15. května 2009. Doc. Marek zde bude přednášet na téma „Smlouva o dílo a její úskalí v praxi“.
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek