Právní předpisy k mediaci 

"Bez úplné spravedlnosti není možné vést stát." MARCUS TULLIUS CICERO

Zde najdete právní předpisy, které se týkají alternativního neautoritativního řešení sporů – čili mediací. Mediace jsou v České republice úspěšně provozovány po celou dobu její existence, avšak až do roku 2012 v českém právním řádu chyběla jejich zákonná úprava. V důsledku toho zde neexistovala jednotná regulace, což přinášelo otázky ohledně povinností mediátora, účinků mediace, důvěrnosti mediačního procesu a jeho dalších charakteristik.

Zákon tak byl připraven především s cílem stanovit jasná pravidla pro mimosoudní řešení sporů. Určuje, jak má řízení probíhat, kdo se může stát mediátorem i to, jaké účinky má výsledná dohoda. Dalšími důvody přijetí zákona byla snaha umožnit všem osobám alternativní řešení konfliktů v rychlém a kultivovaném mimosoudním řízení za asistence třetí neutrální osoby: mediátora, stejně jako snaha ulevit přetíženým soudům. Zákon o mediaci nabyl účinnosti 1. září 2012. Ve stejný den nabyla účinnosti také prováděcí vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. Tento dokument se týká mediátorů zapsaných na seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti. Stanovuje náležitosti zkoušky mediátora, náležitosti zkoušky z rodinné mediace, náležitosti žádosti o vykonání zkoušky, způsob provádění zkoušky, způsob jmenování zkušebních komisařů a výši odměny mediátora za první setkání s mediátorem nařízené soudem. Cílem vyhlášky je především poskytnout zkouškám mediátorů základní organizační rámec, tzn. stanovit podmínky, za kterých budou moci uchazeči zkoušku mediátora a zkoušku z rodinné mediace vykonat. V oblasti odměn je cílem dokumentu určit a regulovat jejich výši – zejména u mediace nařízené stranám civilního soudního řízení soudem, kdy tuto odměnu např. za účastníka osvobozeného od soudních poplatků hradí stát.

 

Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)

 

Vyhláška č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora

 

 

 

 

 

 


URMR a.s., Příkop 6, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek

Web používá pouze funkční cookies, které jsou nezbytné pro fungování webových stránek.