Anotace semináře: Rozhodčí řízení – efektivní nástroj na řešení pohledávek 

Naučte se vyhrávat.

Cíle semináře:

 • Představit nový trend řešení sporů se všemi jeho výhodami, závažnými právními důsledky a způsoby využití v praxi
 • Získat základní informace pro využití výhod rozhodčího řízení a nastínit praktické souvislosti se smluvními riziky ve společnostech

 

Absolventi získají:

 • Nové možnosti řešení smluvní nekázně se zaměřením na pohledávky po splatnosti
 • Informace o rozhodčím řízení v ČR a jeho nejdůležitějších dopadech
 • Příklady praktického využití ve vlastní firmě, konzultace a návody, jak efektivně začít využívat výhody rozhodčího řízení
 

Popis semináře:

Interaktivní formou seznámíme posluchače s fakty o rozhodčím řízení, vysvětlíme rozdíl mezi soudem a arbitráží. Probereme zjednodušeně právní normy a dotkneme se mezinárodních dopadů. Objasníme pojmy související s vykonatelností. Identifikujeme konkrétní problémy společností a rozebereme jejich řešení v rozhodčím řízení. Díky spojení s praxí poskytneme hlubší přehled aktuálních rizik a v závěru upozorníme na možnosti předcházení problémům.

 

Z programu:

 • Vymezení pojmů, legislativa rozhodčího řízení
 • Srovnání různých metod řešení pohledávky
 • Praktická řešení, příklady z firemní praxe
 • Důvody a možnosti podání žaloby
 • Dostupnost služeb, rozhodčí centrum v praxi, diskuze
 

Rozsah:

5 vyučovacích hodin

 

Cena:

 • 3500 Kč (k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši)
 • Zahrnuje školicí materiály a občerstvení
 • Účastníci získají roční předplatné lifestylového magazínu Satisfakce
 

Pro koho je seminář především určen:

Pro ty, kdo chtějí získat informace o praktickém využití rozhodčího řízení. Především pak pro majitele firem, vyšší i střední management, ekonomy, právníky, osoby řídící pohledávky a smluvní vztahy, pro osoby zainteresované na maximalizaci zisku a minimalizaci problémů v organizaci.


Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek