News 

18.03.2009 - Školíme rozhodce s experty Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR klade velký důraz na vzdělávání rozhodců. Proto pro ně 27. února uspořádala školení zaměřené na sjednocení postupů a právní praxe arbitráže. Čestným hostem se stala přední česká expertka – děkanka PrF MU prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Cílem školení, které se uskutečnilo v brněnském hotelu Royal Ricc, bylo především seznámit rozhodce s aktualitami v oblasti rozhodčího řízení, sjednotit jejich pohled na některé právní problémy, ujednotit procesní postupy v rozhodčích řízeních vedených u Unie a zodpovědět související dotazy. Lektor Mgr. Robert Waschka a vedoucí právního oddělení Unie Mgr. Jakub Jurásek s účastníky v panelových diskuzích rozebrali např. judikaturu vztahující se k arbitrabilitě, procesní postupy a novinky v řádech Unie. Pozvání přijala také děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity profesorka Naděžda Rozehnalová, špičková odbornice na rozhodčí řízení v mezinárodní praxi. Díky jejímu výkladu získali rozhodci nejaktuálnější informace o moderních trendech v oblasti arbitráže nejen v ČR, ale i celé Evropě.
Věříme, že tato vzdělávací akce přispěje k dalšímu odbornému růstu rozhodců a ještě větší spokojenosti našich klientů s jejich prací. Zároveň nás těší, že jsme navázali spolupráci s Právnickou fakultou MU, s níž nyní připravujeme další společné aktivity.


Přiložené fotografie:

Otevřít velké foto
Otevřít velké foto
Otevřít velké fotoZpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek