News 

Otevřít velké foto

09.01.2019 - Primární a sekundární pohledávky v insolvenčním řízení

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nerozlišuje mezi závazky dlužníka určitou (na pomyslném žebříčku) tzv. "hodnotovou" úroveň závazků dlužníka a nabízí se tak otázka samotné existence členění závazků na tzv. primární a sekundární (neboli přirostlé), to vše při úvaze soudů před samotným rozhodnutím o úpadku. Existují vůbec takové rozlišovací aspekty? Krajský soud zjistil (nutno podotknout po bedlivém zkoumání) úpadek dlužníka (fyzické osoby), když důkladně posoudil mj. otázku mnohosti pohledávek v nesporném kontextu se skutečností, že některé z nich v mezidobí zanikly (kupř. pro zaplacení ze strany třetích osob).

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz
Zpět >>Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., Cejl 91, 602 00 Brno

telefon: +420 545 242 592 - e-mail: info(at)urmr.cz - web: www.urmr.cz

Úvod - O nás - Rozhodčí řízení - Mediace - Vzdělávání - Kontakt - Všeobecné obchodní podmínky - Mapa stránek